Login |  
..:: Home » VETERAN STORIES ::..
The Bush War Veterans Blog
Feb 6

Written by: host
2017/02/06 06:11 PM  RssIcon

VETERANE

Ons, die Veterane van die Bosoorlog, raak nou ouer
En met die ouderdom vergeet ons baie dinge
Nog erger: elke dag is daar minder van ons oor
Om ons stories aan die mensdom te kan bring.
Hoe dan gemaak om ons verhale te bewaar?

Ons kinders (en hulle kinders) verdien om te weet
Wat het ons, hul vaders, dan regtig gewaag.
Toe ons self maar jonger as hulle was!
Nie alleen net om hulle helde te wees,
Maar meer dat hulle net kan verstaan
Die groot opoffering deur ons gemaak!

Erkenning and aanvaarding is al wat ons vra
Van diegene wat ons harte op hulle hande dra.
Medaljes is slegs vir vertoon,
Net so ons balkies, vermeldings en eredrag
Waarmee ons graag hulde bring aan die manne
Wat ons nie saam terug kon bring...

Kom ons eer die gedagtenis van hulle
Deur ons eie verhale neer te pen.
Elk staaltjie, elke storie, elke verhaal
Maak saam 'n epiese segetog om te vertel!
Iets wat ons saambind in 'n unieke band
Een wat weinig kan verstaan -
"'n Band van Broeders!"

So kom almal dan, vertel jou storie nou
voordat dit verlore kan gaan.
Dan kan niemand van julle sê:
Julle is vergete of gedaan!

VETERANS

We, the veterans of the Bush War, are getting older
And with age always comes forgetfulness
Worse still, every day there are fewer of us
Left to tell our stories to the rest of mankind.
How then are we to preserve our stories?

Our children (and their children) deserve to know
What we, their fathers, had really done.
When we ourselves were even younger than they!
Not only just to be their heroes,
But so much more to help them understand
The great sacrifice that had been made by us!

Recognition and acceptance is all we ask
By those who love us and care about us.
Medals are only for display,
Likewise our badges, commendations and formal dress
With which we pay tribute to the men
That we could not bring back with us...

Let us therefore honour their memory
By writing down our own stories.
Each anecdote, every story, every tale
Make together an epic crusade to describe!
It is something that bind us together uniquely
A bond that few can understand-
"A Band of Brothers!"

So come then, and tell your story
before it will be lost.
Then not one can say of you:
You have been forgotten or are done!

 

2 comment(s) so far...


Gravatar

Re: BUSH WAR VETERANS!

More, ek is 'n oud-joernalis wat 'n nuwe uitdaging nodig het. Ek is meer as bereid om die verhale deur te gaan en te 'edit'.

By Sandra Harding on   2017/02/08 03:53 PM
Gravatar

Re: BUSH WAR VETERANS!

Dankie Sandra. Ek moet eers sien of die manne hulle stories hier gaan laai of nie. Almal gebruik deesdae net Facebook en wil nie graag op enige ander platform iets skryf nie. So ek is nog verdeeld tussen die twee platforms. Wat my betref kan hulle gerus op enigeen pos! Maar ek sal jou aanbod definitief in die toekoms goedgunstiglik wil oorweeg! Groete ;-)

By host on   2017/02/08 03:31 PM

Your name:
Gravatar Preview
Your email:
(Optional) Email used only to show Gravatar.
Title:
Comment:
Security Code
Enter the code shown above in the box below
Add Comment   Cancel 
 
   
   
   

 

Image Repository

 You can upload any photos here...

More Olifants

Thumbnail

This is another photo of the captured OlifantFile size 100 K
Downloads 0
Date Mon 02/06/2017 @ 06:45
Author Bush War Veteran
EMail

  COMMENTS (1)  
Olifant

Thumbnail

 This is one of the olifants that had been captured by the Cubans on 23 March 1988File size 53 K
Downloads 0
Date Mon 02/06/2017 @ 06:30
Author Bush War Veteran
EMail

  COMMENTS (0)  
< BACK  1 of 1  NEXT >
NOTE:

If you want to comment and upload photos, you can log in using the following credentials:

Username: BushWarVet
Password: BushWarVet